Date: 14/12/2017Lượt xem: 23944

 BỘ MÔN GIẢI PHẪU – MÔ HỌC


      1. Lịch sử hình thành và phát triển: Từ khi thành lập học viện (02/02/2005) đến tháng 03/2011 bộ môn trực thuộc bộ môn Hình Thái Học-Giải phẫu bệnh. Từ ngày 01/04/2011 bộ môn được thành lập với tên Bộ môn Giải phẫu-Mô phôi,  sau đó đổi tên thành Bộ môn Giải phẫu - Mô học

2. Chức năng: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Nhiệm vụ

          - Giảng dạy môn học Giải phẫu cho 6 đối tượng: BSYHC 6 năm, BSYHCT 4 năm, BS Thiên Tân, Cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp Y,Trung cấp dược.

          - Giảng dạy môn học Mô phôi cho 4 đối tượng :BSYHC 6 năm, BSYHCT 4 năm, BS Thiên Tân, Cao đẳng điều dưỡng.

4. Thành tích đạt được:

-Xây dựng,thành lập nên bộ môn Mô phôi,giải phẫu đầu tiên cho học viện.

-Luôn hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo đã được Học viện phân công.

-Luôn vượt mức giờ giảng của Bộ đào tạo và Học viện quy định(mặc dù ít giảng viên)

-Năm nào cũng đạt danh hiệu :Tập thể bộ môn tiên tiến,

         

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn